FUE Techniek

De fundatie van de huidige FUE methode is gelegd door Dr. Bobby Limmer uit Texas. Dr. Limmer ontwikkelde een microscopische lupe, die later is toegepast en verder ontwikkeld door Dr. Berstein en zijn vrienden Rassman en Seager. Dr. Bernsteins naam werd bekend in de medische literatuur door zijn wetenschappelijke werk ‘Cellulaire transplantatie’. Dit werk maakte het mogelijk om de folliculaire eenheden één voor één van elkaar te scheiden in individuele injecties die gebruikt kunnen worden voor de transplantatie. FUE staat voor: Follicular Unit Extraction methode. Deze methode maakt het mogelijk om een natuurlijk resultaat te verkrijgen, zelfs al na één sessie. Het dikker worden van de haren of aanvullende transplantaties kunnen worden gedaan in een volgende sessie.

Hoe wordt de FUE techniek toegepast?

Voorafgaand aan de behandeling wordt de patiënt plaatselijk verdoofd. De folliculaire eenheden of terwijl de individuele haarwortels, worden verwijdert door speciale microapparaten met een diameter tussen de 0,6 en 0,8 millimeter. Deze haarwortels worden apart gelegd om later weer getransplanteerd te worden. Op dezelfde manier worden de transplantaten één voor één in de kalende gebieden getransplanteerd. Hygiëne, voorzichtigheid en aandacht zijn hier, zoals bij elke andere chirurgische ingreep, van groot belang. Zoals bij veel esthetische behandelingen wordt het succes van de haartransplantatie, vooral via de FUE techniek, bepaald door het talent en de ervaring van de chirurg. Op dit gebied vertrouwt Haartransplantatie Antalya volledig op haar teams.

De voordelen van de FUE methode zijn onder andere:

  • Geen gebruik van messen
  • Geen zichtbare littekens
  • Geen hechtingen
  • Toepasbaar voor beide geslachten
  • Zonder pijn of nawerkingen
  • Heel snel helingsproces (patiënt kan de volgende dag de dagelijkste bezigheden alweer hervatten)
  • Kan ook toegepast worden bij het reconstrueren of terugroeien van wenkbrauwen en baarden
  • Geen limiet wat betreft donorgebieden voor de haarwortels

Wel moet hieraan toegevoegd worden dat de toepassing van de FUE techniek vereist dat de haren tot 1 millimeter moet worden geschoren. Dit is van belang omdat het verwijderen van de haarwortels vraagt om goed zicht op de haarwortels. Ook voor het terugplaatsen van de haarwortels heeft de specialist goed zicht nodig. Het herstel van de cellen neemt ongeveer 7 tot 10 dagen in beslag. Het is mogelijk om 500 tot 1500 folliculaire eenheden in één sessie te verwijderen. Zoveel follikels resulteren in zo’n 4000 haarworteltransplantaten. Deze interventie neemt normaal gesproken 4 tot 8 uur in beslag.